Báo chí đưa tin về hội nghị và lễ ký kết hợp tác với Nghe Nhìn ATV

Ngày 16/01/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2019 và xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

Các cán bộ nhân viên của TW Hội và Trung tâm chụp ảnh lưu niệm
Tại đây cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác Lễ ký hợp đồng hợp tác truyền thông giữa Trung tâm GDCSSKCĐ Hà Nội và Công ty CP Giải trí Nghe nhìn ATV.

Lễ ký hợp đồng hợp tác truyền thông giữa Trung tâm GDCSSKCĐ Hà Nội và Công ty CP Giải trí Nghe nhìn ATV.